Najważniejsze cechy wariantu:

Maksymalna prędkość pobierania danych 500 Mb / s
Maksymalna prędkość wysyłania danych 150 Mb / s
Brak limitu ilości pobieranych danych

Koszty:

Umowa na 24 miesiące:
abonament miesięczny 99 zł
instalacja i aktywacja (opłata jednorazowa) od 400 zł, dla obecnych klientów (przy przejściu z abonamentu radiowego) 300 zł. Koszt montażu podlega indywidualnej wycenie w zależności od zakresu i ilości prac na działce klienta.

Umowa na czas nieoznaczony:
abonament miesięczny 169 zł
instalacja i aktywacja (opłata jednorazowa) 600 zł

Powyższe ceny abonamentów zawierają łączny rabat w wysokości 10 zł za: aktywację opcji faktury w formie elektronicznej (wysyłanej na podany adres e-mail) – 5 zł oraz udzielenie zgód marketingowych – 5 zł

Co obejmuje opłata za instalację i aktywację usługi:

W przypadku przyłącza ziemnego PM Telekom doprowadzi kabel optyczny do granicy posesji klienta, następnie najprostszą drogą zostanie on wprowadzony np. do pokoju, pomieszczenia technicznego, garażu bądź piwnicy lub w pobliże skrzynki multimedialnej (w bliskiej odległości powinno znajdować się gniazdko elektryczne). Tam monterzy zamontują gniazdo połączeniowe FTTH oraz terminal zamieniający sygnał optyczny na sygnał komputerowy. Do terminala można podłączyć router bezprzewodowy, pojedynczy komputer lub inne dowolne urządzenie z gniazdem sieciowym RJ45.

W przypadku przyłącza napowietrznego PM Telekom doprowadzi kabel z najbliższej mufy do posesji klienta, następnie wprowadzi go przez ścianę do budynku. Wewnątrz zostanie zamontowane gniazdo połączeniowe FTTH oraz terminal zamieniający sygnał optyczny na sygnał komputerowy. Do terminala można podłączyć router bezprzewodowy, pojedynczy komputer lub inne dowolne urządzenie z gniazdem sieciowym RJ45.

W wariancie na okres 24 miesięcy istnieje możliwość rozłożenia opłaty aktywacyjnej na okres do 3 miesięcy

Powyższy opis nie stanowi oferty, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez PM Telekom
Możliwość świadczenia usług w tym wariancie zależna jest od dostępnej infrastruktury PM Telekom.
Potrzebuję wolniejszego łącza   Wybieram ten wariant