Najważniejsze cechy wariantu:

Maksymalna prędkość pobierania danych 60 Mb / s
Maksymalna prędkość wysyłania danych 30 Mb / s
Brak limitu ilości pobieranych danych

Koszty:

Umowa na 24 miesiące:
promocyjny abonament miesięczny 99 zł uwzględniający ulgi*
instalacja i aktywacja (opłata jednorazowa) 400 zł

Umowa na czas nieoznaczony:
abonament miesięczny 169 zł
instalacja i aktywacja (opłata jednorazowa) 600 zł

*Powyższe ceny abonamentów zawierają łączny rabat w wysokości 10 zł: za aktywację opcji faktury w formie elektronicznej (wysyłanej na podany adres e-mail) – 5 zł oraz za terminowe opłacanie rachunków – 5 zł

Co obejmuje opłata za instalację i aktywację usługi:

dzierżawę zintegrowanego odbiornika radiowego na cały okres obowiązywania umowy, w tym jego wymianę na model zgodny z aktualnie wykorzystywaną przez operatora metodą dostępu
montaż odbiornika na uchwycie typu “S”
okablowania: kabel zewnętrzny do 5m, kabel wewnętrzny do 10m,
podłączenie zasilania, konfiguracja jednego urządzenia końcowego – wymagane wejście typu Ethernet RJ45

W wariancie na okres 24 miesięcy istnieje możliwość rozłożenia opłaty aktywacyjnej na okres do 3 miesięcy

Powyższy opis nie stanowi oferty, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez PM Telekom
Możliwość świadczenia usług w tym wariancie zależna jest od dostępnej infrastruktury PM Telekom.

Potrzebuję wolniejszego łącza   Wybieram ten wariant